BORG FRYSETERMINAL

Under oppføring utvidelse av eksisterende fryselager på Øra i Fredrikstad. Ferdigstillelse juni 2012. Total grunnflate 2000 m². Arbeidene består blant annet av peling til fjell og frittbærende dekke. Innvendige høyder på over 10 m med mobile reoler.