Kobbervik Næringspark BT1

8. februar 2018 skrev vi kontrakt med Drammen kommune eiendomsutvikling AS om oppføring av byggetrinn 1 i Kobbervik Næringspark i totalentreprise. Bygget er plassert i et tidligere steinbrudd. Omfattende terreng og sikringsarbeider måtte utføres før vi kunne starte fundamenterings arbeidene. Bygget består av 3 skip på 12×66 – totalt ca 3600 m2 BTA I byggeprosessen er utført omfattende leietakertilpasninger og programmering i bygget. 31. januar 19 ble bygget overlevert med midlertidig brukstillatelse og tatt i bruk av ABB