VÅRE TJENESTER

Panelbygg leverer funksjonelle lager, logistikk, produksjonsbygg, butikker og idrettsbygg i hele Norge. Vår lange erfaring med denne type bygg er din trygghet. Har du utbyggingsplaner bistår vi gjerne med å forme disse videre, både teknisk og økonomisk.


Vi jobber oftest i totalentreprise og leverer hele byggeprosessen fra søknadsprosess til idriftsettelse og opplæring med en god dokumentasjon for drift og vedlikehold. Vi bidrar gjerne tidlig i programmeringsfasen, og sammen med byggherre jobber vi frem kostnadseffektive og ikke minst gjennomførbare løsninger som sikrer fleksible og fremtidsrettede bygg. Sammen med gode samarbeidspartnere i byggenæringen når vi prosjektets målsetting på miljø, sikkerhet, økonomi og tid. Sjekk gjerne ut på referanseprosjekter hva våre kunder sier om oss etter gjennomført byggeprosjekt. Vi hører også gjerne fra deg!