Aktiv Veidrift

Nytt kontor og verksted for Aktiv Veidrift i Kobbervikdalen, Drammen kommune, ble overlevert juni 2020.