Blålysbygget Bytesteinen 3

November og desember 2023 overleverte vi nytt bygg til Ziko Gruppen AS, klart til bruk for deres leietakere. Helse Møre og Romsdal HF og Kristiansund kommune.

 

Byggestart ble besluttet iverksatt med en leieavtale på plass for Kristiansund kommune om ny legevakt/vaktssentral. Øvrige tre fjeredeler av bygget ble prosjektert som rålokaler forberedt for helserelaterte funksjoner og blålysprofil.

Underveis i byggefase kom leieavtaler på plass for Helseforetakets nye ambulansestasjon i Kristiansund og det regionale responssenteret i regi av Kristiansund kommune

 

Resultatet ble en byggeprosess med engasjerte brukergrupper tett på det fysiske byggeprosessen og kort vei fra besluttet lokalisering til innflytting av et nytt bygg spesialdesignet for de ulike virksomheters behov.

 

Selve byggeriet på 2133 m2 er oppført i stor grad av prefabrikasjon. Bygget er direktefundamentert på en utsprengt tomt. En tradisjonell stålkonstruksjon og huldekker i etasjeskillene bærer bygget. En heissjakt i massivtre bærer hoved trappen som også er prefabrikkert i massivtre. Utvendig er bygget kledd med sandwich paneler og supplert med felter av Steniplater.

 

Bygget har et sentralisert energianlegg med et godt måleprogram for energistyring av de ulike virksomheter og leieareal. Oppvarmingen gjøres med varmepumpe luft til vann. Bygget har Energiklasse A.