Extra Servicepartner

For Trippel Eiendom bygget vi i Hanekleiva et bygg for Extra Servicepartner, samt lastebilverksted.