Fitness Planet / Monter

Navn på prosjekt: Bokerøyveien 2 utvidelse

Byggherre: Bokerøyveien 2 AS/Svelvik Utvikling AS

Leietaker: Fitness Planet og Monter

Adresse: Bokerøyveien 2, 3060 Svelvik

Areal/funksjon: 2100 m2. Padel/treningssenter og utvidelse av butikklokaler for Monter

Byggetid: 6 mnd.

Overlevert: Oktober 2023

Energimerket: A bygg

 

I 2020 overleverte vi Bokerøyveien 2. Bygget som en byggevareforretning i Svelvik

Når byggherren i 2023 kom med skissene for en mulig utvidelse var det gledelig at de banket på døren her igjen.

Leietakeren Monter hadde behov for større arealer og treningssenteret Fitnessplanet var aktuelle for en ny lokalisering i arealer tilpasset deres behov for fremtiden.

Byggeprogrammet ble utviklet i samarbeid med byggherre, aktuelle leietakere og Panelbygg med gode rådgivere. Resultatet ble en trivelig byggeprosess med engasjerte brukergrupper og et bygg med skreddersøm for virksomhetenes behov.

Utvidelsen ble på 2100 m2 og ferdigstilt oktober 2023.

Bygget er oppført i stor grad av prefabrikkerte løsninger, med bærende stålkonstruksjon, hulldekker i etasjeskillet og sandwich elementer i yttervegger. Et treningssenter medfører både mye lyd og bevegelse som må hensyntas i prosjektering og gjennomføring. Det er også lagt inn detaljer for å gjøre et rasjonelt og enkelt byggeri til et trivelig treningssenter med fargevalg og god akustikkdempende egenskaper.

Bygget har et sentralisert energianlegg med et godt måleprogram for energistyring av de ulike virksomheter og leieareal. Oppvarmingen gjøres med varmepumpe luft til vann. Bygget har Energiklasse A.