Produksjonshall Rollag

I 2021 overleverte vi ett nytt lager/produksjonshall til Rollag kommune. Bygget er en isolert hall over pumpestasjoner og anlegg for slamavvanning samt en egen avdeling for personal på Fossan slamlaguner. Takk for oppdraget og godt samarbeid med Rollag kommune.