Kiwi Leknes

På oppdrag fra Teft Bygg AS oppførte vi ny dagligvare til Kiwi på Leknes i Lofoten.
Oppdraget er utført i totalentreprise.
Sammen med gode samarbeidspartnere, fra fundamenteringsarbeidet til ferdig drift satt bygg med tekniske anlegg, levert på 7 måneders byggetid.
Takk for oppdraget!