KJELDAAS SANDE

I 2018 oppførte vi nytt kontor og verkstedbygg for Kjeldaas AS i Sande.

Bygget på ca 1800 m2 BTA inneholder blant annet kontor, verksted/maskinhall og vaskehall.

I kontordelen 1. etasje er gulv på grunn støpt med sort betong som er slipt til ferdig gulvoverflate.

Prosjektet utført i totalentreprise.