LERØY AURORA – SKJERVØY

Lerøy Aurora prosessanlegg nyutbygging utført av Panelbygg. Kantine, garderober og kassefabrikk oppført i 2013.