LERØY AURORA – SKJERVØY

Lerøy Aurora prosessanlegg nyutbygging utført av Panelbygg.

Kantine, garderober og kassefabrikk oppført i 2013.