Liertoppen Vest

Våren 2022 overleverte vi nytt bygg til Liertoppen Vest. Klart til bruk for deres leietaker ODA. Bak Liertoppen Vest sto Eneo Eiendom som byggherre og NREP som ny eier sto klare til å drifte dette videre.

 

Selve byggeriet på ca 18.500m2 er et logistikk og produksjonsbygg med kjøl og frys. Eget bakeri, lager og kontorer. Det er utført en vesentlig terrengendring. 130 000 m3 fast fjell er tatt ut for å gjøre klart til bygg over to plan. Plan 1 er oppført med 8000 tonn prefab betongelementer. Og plan 2 er en stålkonstruksjon med ca 300 tonn stål.

 

Prosjektutvikling er gjort med skreddersøm for leietakers virksomhet. Bygget har egen energisentral med Co2 basert kjøleanlegg. Her gjenvinnes overskuddsvarmen og brukes til oppvarming av bygget. Tak og stor del av fasaden er dekket av et stort solenergianlegg beregnet for årlig produksjon ca 1 150 000 kWh.

 

Bygget er et energioptimalisert bygg med 4 ulike temperatursoner fra -24° til +22°

 

Bygget er sertifisert etter Breeam in Use. Excellent og har energiklasse A.

 

Tomten som omslutter bygget er tilbakeført fra en utsprengt næringstomt til gode manøvreringsarealer med permeable betong dekker over to plan. I skråninger og tilpasnings arealer er det etablert bie vennlige planter og satt opp egen bigård.