Sigvartsen steinindustri

På oppdrag for Meisel Eiendom og leietaker Sigvartsen Steinindustri leverte Panelbygg i 2020 ett nytt produksjonsbygg på Follestad. Åros.

Bygget er et kombinasjonsbygg med produksjonshall, lager og administrasjon fordelt på 1760m2 BTA. Prosjektet er gjennomført i totalentreprise.