Sjøsiden kjøpesenter Mosjøen

Panelbygg har levert en utvidelse av Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen Tilbygget på ca 2300m2 er bygget for å huse Bunnpris, Lindex og Mestergrønn. Byggeprosessen er utført på 7,5 mnd og utført med eksisterende senter i drift. Takk for oppdraget og godt samarbeid Scala Eiendom AS