Sjøsiden kjøpesenter Mosjøen

Panelbygg har levert en utvidelse av Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen
Tilbygget på ca 2300m2 er bygget for å huse Bunnpris, Lindex og Mestergrønn.
Byggeprosessen er utført på 7,5 mnd og utført med eksisterende senter i drift.
Takk for oppdraget og godt samarbeid Scala Eiendom AS