TRONRUD ENGINEERING

På Eggemoen i Hønefoss bygde vi 2 stk hangarer inkl. kontordel og et produksjonsanlegg for Tronrud Engineering Til venstre: 2 stk hangarer inkl. kontordel på ca 3000 m2 oppført i 2006. Under: Produksjonsanlegg ca 5000 m2 oppført i 2009.